στατιστικές

χώρα ενήλικοι παιδιά Τετάρτη Πέμπτη διαμέρισμα σκηνή
AT 3 0 0 3 2 1
BE 2 0 0 2 2 0
CZ 2 0 0 2 0 2
DE 138 8 81 65 125 21
GB 1 0 0 1 0 1
GR 58 0 0 58 58 0
IT 6 0 3 3 6 0
LT 1 0 0 1 1 0
NL 32 3 5 30 29 6
RO 2 0 0 2 2 0
SE 1 0 1 0 1 0
σύνολο 246 11 90 167 226 31